III Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Poznań
23.11.2010