Międzynarodowe Zawody mundurowe - Nowolipsk
25.09.2010