III Otwarte Mistrzostwa Kalisza
w strzelaniach kulowych i śrutowych
31.08.2008