G A L E R I A

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005-2006 1960-2004


Zawody Mikołajkowe - 2006.
Zawody o Puchar Niepodległości (kula) - 2006.
Zawody o Puchar Niepodległości (pneumatyk) - 2006.
Jesienne Zawody Strzeleckie - 2006.
Międzynarodowe Zawody Rezerwistów NATO (Kerpen - Niemcy) - 2006.
Zawody ZŁOTA JESIEŃ o Puchar TOMPOL - 2006.
Puchar Wiosny - 2006.
Śnieżny Wielobój - Biedrusko - 2006.
Drużynowe Zawody Strzeleckie - 2006.
Jesienne Zawody Strzeleckie - 2005.
50-lecie Klubu oraz Zawody ZŁOTA JESIEŃ o Puchar TOMPOL - 2005.
Międzynarodowe Zawody Rezerwistów NATO (Kerpen - Niemcy) - 2005.
Klubowe zawody grupy powszechnej - 2005.
Trening Trap - 2005.
Zawody o Puchar Wiosny - 2005.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 2005.
Drużynowe Zawody Strzeleckie - 2005.