Prezes Klubu odbiera puchar za zwycięstwo zespołowe