Dekoracja w konkurencji Mistrz Broni Krótkiej 2008.