Ryszard Rogacki, wierny jak widaŠ strzelaniom sportowym!