Stanisław Majtas, głównodowodzący strzelań śrutowych 
i Krzysztof Jarzyna.