Stanisław Krawczyk, pomysłodawca i organizator tych zawodów.